Què és el projecte SUMMEM?

Procés d’actualització pedagògica, en totes les escoles i etapes, perquè el nostre alumnat pugui afrontar el seu futur d’acord amb els reptes que es trobaran en la vida real.

Alumnes de 4t d'ESO han fet aquest vídeo del projecte SUMMEM. Els professors expliquen què és el SUMMEM i com es treballa a l'aula.