La cohesió de grup

L’objectiu de les activitats de cohesió és aconseguir que, poc a poc, els alumnes d’una classe es cohesionin com a grup. Són activitats que es van fent al llarg de tot el curs i es continuen fent en cursos següents malgrat el grup no variï. Quan tenim un grup ben cohesionat, millora el clima d’aula. Hi ha diverses dinàmiques i activitats que ajuden al grup a cohesionar-se com a tal.

La pilota

Fem una seqüència

Aquesta activitat de cohesió es fa per parelles o per grups de tres. Els nens i les nenes busquen una parella partint d’una premissa (que tinguin mitjons similars, que portin el gomet igual,...). Se’ls dóna una seqüència temporal que han d’ordenar previ acord entre els membres del petit grup. Un cop ordenada, la mostren als companys i l’expliquen. És una manera de fomentar el diàleg i l’acord entre els membres d’un grup per assolir un objectiu comú.

Estructures

Anomenem estructures a una manera determinada de realitzar una activitat en equip. Les estructures tenen una organització determinada que assegura que calgui la participació de tots els membres d’un equip per assolir un objectiu.

El full giratori

Una d’aquestes estructures és EL FULL GIRATORI. Per realitzar la tasca, l’equip disposa d’un únic full. Els membres de l’equip han d’acordar quin membre comença la tasca i l’odre d’intervenció de la resta dels components. Mentre cada un dels membres fa la seva feina de manera individual, els altres estan atents a allò que fa per si necessita ajuda. Quan un acaba la seva tasca, passa el full al company següent. En aquest cas es tractava de fer entre tot l’equip una seriació nadalenca damunt una línia. En acabar, cada equip valora com ha anat la feina segons els criteris que dóna la mestra.

Gener de 2018

CONTINUEM PRACTICANT!


A P4 continuem practicant les estructures de treball cooperatiu. Hem tornat a utilitzar la del full giratori per portar a terme un treball plàstic. 
La tasca l’hem fet en dues sessions. El primer, cada equip SUMMEM tenia una cartolina, papers de colors i goma d’enganxar (no una per nen sinó que s’havien de compartir). La consigna era: enganxeu papers sense que es toquin. Cada equip ha decidit com ho feien per tal que tothom disposés de la goma i pogués enganxar els seus papers. En acabar, s’han posat d’acord per valorar si tots els membres del grup havien participat, si s’havien ajudat i si hi havia hagut problemes i els havien resol, o no.

A la segona sessió, els nens i les nenes han tornat a seure en equips SUMMEM. Se’ls ha explicat quina estructura farien servir, EL FULL GIRATORI, i en què consisteix: tenim un únic full sobre el que farem la tasca i aquest full anirà passant d’un membre a l’altre de l’equip per tal que tots vagin fent la feina. Hem recuperat la tasca del dia anterior i se’ls ha donat la consigna d’avui: fer camins amb pintura passant entremig dels papers. Tots els membres del grup havien de fer un camí. Avui els equips han pres més decisions: han gestionat qui aniria a buscar el material necessari, quin seria l’ordre en que farien el camí i han valorat si han treballat bé o no com a equip respecte la participació i l’ajuda als altres. En funció d’aquesta última, han triat una emoticona representativa de la decisió i, finalment, han decidit qui de l’equip sortiria a explicar a la resta de la classe com els havia anat la tasca. Aquesta avaluació grupal és el que anomenem diari de sessió.

Febrer de 2018

FORMACIÓ D’ EQUIPS SUMMEM

Ja fa dies que a les classes de P4 es van constituir els equips SUMMEM i ja hem fet ple d’activitats. La primera va ser triar el nom del propi grup. 

Ara ens adonem que cada vegada que fem una activitat necessitem que diferents nens i nenes s’encarreguin de tasques que són necessàries pel bon funcionament de l’equip. Fins ara era el mateix grup qui decidia qui aniria a buscar el material, qui explicaria a la resta de la classe les conclusions de l’equip, qui començava l’activitat,...

Per això hem definit uns càrrecs dins els equips que faran que el treball sigui més operatiu. Aquests càrrecs són:


L’intendent: és l’encarregat d’assegurar-se que l’equip té el material necessari per portar a terme l’activitat.
El secretari: és qui explicarà a la resta de la classe les conclusions a les que han arribat com a equip i qui representa l’equip quan fem el diari de sessions.
El coordinador: és l’encarregat d’explicar a la resta de l’equip la feina que s’ha de fer i cal que s’asseguri que tots han entès l’objectiu.
L’ajudant: és qui ha d’estar més atent a les necessitats dels diferents membres de l’equip, mirar d’ajudar-los i és qui, quan falta un membre de l’equip, assumeix el seu càrrec.

Per facilitar que els nens i les nenes recordin el seu càrrec, cada un té adjudicat un color i s’han fet un braçalet del color del propi càrrec. En acabar han omplert el seu primer PLA D’EQUIP, on consta el nom de cada integrant del grup i el càrrec que porta a terme.

Març de 2018

PRACTIQUEM NOVES ESTRUCTURES

Els nens i les nenes de P4 ja coneixen bé l’estructura del full giratori i en van practicant de noves.

La lectura compartida
Els equips SUMMEM tenen tots la mateixa imatge per mirar però… no tothom ha de fixar-se en tot el que hi ha a la imatge. Cada grup farà atenció a allò que la mestra els indica (els colors, quines plantes hi veuen, què creuen que hi ha al final de les escales, …). Quan cada equip s’ha posat d’acord en la resposta a la seva pregunta, els secretaris expliquen allò que han observat i, amb la col·laboració de tots, aconseguim una lectura complerta de la imatge.

1-2-4
Aquesta estructura consisteix en un treball individual, que després es comparteix amb la parella i  finalment es comparteix amb l’equip i per arribar a un acord sobre la tasca que se’ls ha presentat.