COHESIÓ DE GRUP

L’objectiu de les activitats de cohesió és aconseguir que, poc a poc, els alumnes d’una classe es cohesionin com a grup. Són activitats que es van fent al llarg de tot el curs i es continuen fent en cursos següents malgrat el grup no variï. Quan tenim un grup ben cohesionat, millora el clima d’aula. Hi ha diverses dinàmiques i activitats que ajuden al grup a cohesionar-se com a tal. A 4t de primària n’hem fet algunes.


La meva classe mola molt

Amb aquesta activitat es vol  potenciar el treball en equip i crear vincles positius a l’aula. 

Estructures

Anomenem estructures a una manera determinada de realitzar una activitat en equip. Les estructures tenen una organització determinada que assegura que calgui la participació de tots els membres d’un equip per assolir un objectiu. 

Lectura compartida


Lectura del poema de Nadal en equips SUMMEM.
Un alumne llegeix la primera estrofa i el següent fa un resum del que ha llegit.  Es llegeix tot el poema per estrofes i resumint el que es va llegint.
Cada membre de l’equip busca al diccionari les paraules que no ha entès i és l’encarregat d’explicar-ne el significat a la resta per tal d’assegurar que ningú es queda amb dubtes de comprensió de vocabulari.
Com a finalització de l’activitat es fa un dibuix col·lectiu fent referència al significat del poema.

 Ningú sense cadira

Tots som importants i cal la col·laboració de tots els membres del grup per aconseguir l’objectiu