Itineraris d’Aprenentatge Interdisciplinaris

Un Itinerari parteix d’una situació o d’unes preguntes que s'han de resoldre i que generen tot un treball de recerca de solució, integrant-hi tot tipus de coneixements i fent servir unes habilitats i unes actituds específiques.

En conseqüència, aquestes situacions, properes a la realitat de l’alumnat seran les que l’orientaran cap al que necessita aprendre i donaran sentit al seu aprenentatge i al que fan a l’escola.

Per a la resolució dels reptes, l’alumnat haurà de trencar amb l’organització escolar fragmentada en assignatures, i alhora es concreta en el treball de continguts provinents de les diferents àrees del coneixement, que ells mateixos hauran de relacionar. 

En la vida real, els problemes no es plantegen per àrees, sinó que fem servir continguts de diferents àrees i matèries per resoldre’ls i afrontar-los. 

Els Itineraris d’Aprenentatge poden estar plantejats com a projectes, com a problemes, com a treballs de recerca, o com a projectes d’aprenentatge servei.