SUMMEM farà que l'alumnat aprengui mentre es prepara per a la vida real i, a més, s'aposta per un aprenentatge basat en tres grans eixos:

La motivació i que allò que es treballa adquireixi un sentit per a la vida actual i futura. Que els nens i nenes vegin que allò que aprenen a l'escola té un sentit i una utilitat real.

Saber treballar en equip i que augmentin el seu compromís. Que assumeixin responsabilitats individuals i aprenguin a treballar i col·laborar amb els altres.

Aprendre a aprendre i que adquireixin l’hàbit de pensar i buscar solucions a diferents tipus de problemes. 

L’alumnat desenvoluparà les capacitats individuals per poder afrontar reptes col·lectius.